Thema 2018

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,

want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.

 

Psalm 25: 4-5

Nieuwsbrief over de doorvoering van de nieuwe wet op de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)

Misschien heeft u er iets over gelezen, maar misschien ook niet. Vrijwel zeker heeft u weleens iets gehoord over de sleepwet, de privacy en de persoonlijke gegevens en hoe daar soms mee omgegaan wordt. Het omgaan met privacygevoelige gegevens is steeds meer een serieus item. U wil niet dat deze informatie zomaar ter inzage is voor iedereen, laat staan dat dit wordt gebruikt of zelfs misbruikt zonder dat we daar enige zeggenschap over hebben.

Deze ontwikkelingen rondom de informatie over personen, heeft geleid tot een nieuwe wet die ook voor onze kerkelijke organisatie en de plaatselijke kerk van de Kerk van de Nazarener tot gevolg heeft dat we anders om moeten gaan met de persoonlijke gegevens die tot nu toe tot onze beschikking staan en die in de toekomst erbij zullen komen. De wet treedt eind mei officieel in werking en van organisaties wordt verwacht dat zij dan voldoen aan wat de Algemene  Verordening Gegevens voorschrijft. Het bestuur, in ons geval de kerkenraad, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de AVG in onze gemeente. Er wordt een verantwoordelijk persoon aangewezen die het proces zal bewaken en begeleiden.

Belangrijkste is dat de informatie die wij als kerk van personen hebben, de zogenaamde persoonsgegevens, dienen te beschermen en uiterst zorgvuldig te behandelen, zodat deze informatie bij ons veilig is en niet zomaar kan worden gedeeld met en gebruikt door anderen dan waarvoor de informatie voor is bedoeld.

Beschermen door nauwgezet in kaart te brengen wat we allemaal al hebben vastgelegd en te controleren of de informatie klopt en nog van toepassing is, dwz, zijn de gegevens niet overbodig. Deze gegevens ook beschermen door medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens een zogenaamde verwerkersovereenkomst te laten ondertekenen, waarin ze onder meer beloven deze gegevens niet zonder toestemming te verspreiden of anderszins bekend te maken.

Zorgvuldig behandelen door ons bewust te worden van wat we allemaal doen met informatie die mogelijk te herleiden is tot personen. Dit omvat niet alleen het adresboekje, maar ook zaken die op de website geplaatst worden zoals berichten en foto’s. Facturen die we verzenden, mails die we als kerk van de Nazarener sturen en beantwoorden. Dit bewust worden is een proces, waar we allemaal doorheen zullen moeten gaan, want we realiseren ons nu nog onvoldoende wat goede omgang met persoonsgegevens allemaal inhoudt en dat het ons allemaal raakt.

Onze secretaris, penningmeester en webmaster zijn bezig om een en ander in goede banen te gaan leiden. U heeft hier tot nu toe nog niet veel van gemerkt, dan alleen misschien het uitblijven van het adresboekje van 2018. Bereidt u zich erop voor dat dit boekje er naar alle waarschijnlijkheid ook niet gaat komen.

Via deze weg zult u op de hoogte worden gehouden en u kunt ervan uitgaan dat u binnenkort benaderd wordt omtrent de gegevens die we van u hebben en u om  toestemming zullen vragen om deze gegevens te mogen (blijven) gebruiken voor een aantal doeleinden.

 

Namens de kerkenraad,

De AVG werkgroep