Thema 2018

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,

want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.

 

Psalm 25: 4-5

Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij (Marcus 10:14).

 
Kinderen nemen een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. We willen ze een goede basis van het christelijk geloof meegeven. Voor de kinderen van 0 tot en met 12 jaar is er daarom tijdens de dienst op zondag een programma op hun eigen niveau. We willen graag dat de kerk een veilige plek is, waar de kinderen zichzelf mogen zijn en geborgenheid ervaren. En waar met liefde en creativiteit uit de Bijbel onderwezen wordt.
 

Crèche (0 t/m 2,5 jaar)

2 creche

De crèche is er voor de allerkleinsten. Hier kan uw kind al voorafgaand aan de dienst terecht. Alle kinderen hebben een eigen bak voor hun spulletjes, zoals een speen of knuffel, eten en drinken en luiertas. Voor de peuters is er genoeg ruimte om lekker te spelen en worden er vaak boekjes voorgelezen. Voor de baby's zijn er bedjes en een box en er is natuurlijk ook ruimte om te verschonen en te voeden.
 

Onderbouw (2,5 jaar t/m groep 2)

Voor de kleuters en oudere peuters is er de onderbouw. Zij mogen eerst met hun ouders naar de dienst. Na de zangdienst (tegen elf uur) gaan de kinderen naar hun eigen lokaal. De onderbouw begint in de kring met luisteren naar een bijbelverhaal, daarna wordt er geknutseld. Uiteraard is er ook nog voldoende tijd om samen te spelen.
 

Middenbouw (groep 3 t/m 6)

Rond elf uur verwelkomen we de kinderen in hun eigen ruimte. De kinderen mogen eerst zelf iets vertellen in de kring. Soms mogen we met elkaar ergens voor bidden. Na het kringgesprek doen we, als overgang naar het bijbelverhaal, een spel of iets anders dat tot de verbeelding spreekt. We werken met het boek “Vertel het maar”. Hierin staan de bijbelverhalen centraal, waarin naar voren komt dat God bij ieder mens heel persoonlijk betrokken is. We willen de kinderen helpen op God te vertrouwen. Om de kinderen te helpen het verhaal nog meer eigen te maken, hebben we na het verhaal een creatieve verwerkingsvorm, zoals een knutsel of toneelspel.

3 middenbouw

Bovenbouw (groep 7 en 8)

De kinderen van de bovenbouw beginnen om elf uur in hun eigen ruimte met een kringgesprek en gebed. De kinderen van de bovenbouw krijgen onderwijs aan de hand van het boekje 'Jatov', van de internationale Bijbelbond. We behandelen op eigentijdse manier onderwerpen als geloof, vergeving, de kerk en het toepassen van de bijbel in je dagelijkse leven. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van spelletjes, verhalen, of een creatieve opdracht. Op deze manier proberen we de interesses van ieder kind aan te spreken.
 

Kom aan Boord (onderbouw t/m bovenbouw)

4 bovenbouw

Elke derde zondag van de maand is er "Kom aan Boord". Deze speciale dienst voor kinderen, begint voor alle kinderen om half 11. Kom aan Boord is: samen zingen, bidden (voor en met elkaar), luisteren naar een mooi bijbelverhaal, leuke knutsels maken en spelletjes!