Thema 2018

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,

want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.

 

Psalm 25: 4-5

Gemeente-zijn gaat verder dan ontmoetingen op zondag in de kerk. Om de week op woensdagavond komen we in kleine groepjes bij elkaar in zogeheten 'huiskringen'. Op deze avonden gaan we met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen uit de bijbel. Zo willen we God én elkaar beter leren kennen.

Die meeste kringen gebruiken hetzelfde bijbelstudieboekje, zodat leden van iedere kring ervaringen met kringleden van andere kringen kunnen delen. Iedereen kan zich opgeven om deel te nemen aan een huiskring.

Ervaringen van kringleden:
'Ik ervaar het als een geweldige zegen om op persoonlijk niveau met anderen over mijn geloofsvragen te spreken. De andere kringleden zijn een echte bemoediging voor mij - en soms mag ik dat ook voor een ander zijn.'

'De onderlinge betrokkenheid bij elkaar komt op de kringavond erg tot uiting. Daarnaast kan ik ook zomaar bij ieder ander thuis langskomen of hen opbellen. Ik zou dat niet graag willen missen!'

'Gedegen bijbelstudie. Het helpt mij om de bijbel beter te begrijpen en toe te passen.'