Thema 2020

 

U bent mijn rots, mijn vesting,

U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van Uw naam.

Psalm 31: 4 

Nieuws

 

 

Hieronder leest u de laatste ontwikkelingen binnen onze gemeente. 

 

58063293 84dc 4ab8 a1ff 91b29bc657df          Team Samenkomst.  Voorzitter: Jorim den Hertog. 

We kijken terug op prachtige kerstdiensten. Allereerst was er een geweldige kerstmusical door de kinderen. Niet alleen zagen het decor en de kostuums er prachtig uit en was het goed georganiseerd. Wat vooral opviel was het vele talent dat er is onder onze kinderen en het grote aantal mensen, ook van buitenaf, die bij deze musical aanwezig waren. Het lijkt erop dat het verplaatsen van het kinderkerstfeest naar de zondagochtend voor kerst erg heeft geholpen.

De kerstnachtdienst was ook weer bijzonder. Dit keer ondersteund met drama door meerdere acteurs, waaronder iemand die normaalgesproken niet in de kerk komt. Ook hier zijn we trots op ons talent maar boven alles dankbaar dat er weer veel mensen waren die normaalgesproken een kerk niet van binnen zien.

De komende tijd richten we ons op Pasen met weer extra aandacht voor de 40-dagen tijd. Daarnaast willen we blijven groeien met de muziek en nadenken hoe we de kwaliteit van de muzikanten en zangers mogelijk beter kunnen verdelen over de bands.

   819d1e29 7358 47db ae2f 77c72179f0f1 Team Algemene Zaken (AZ) Voorzitter Daniëlle van Heerden 

Sinds oktober bezig geweest met Churchbook (CB). Het laten invullen van de formulieren persoonsgegevens nam veel tijd in beslag. Nu zijn de gegevens ingevoerd in het systeem en hangende enkele website aanpassingen gaat het toegang geven begin februari van start, te beginnen met de kerkenraadsleden. Danielle en Erik hebben twee keer een bijeenkomst bijgewoond om informatie te krijgen over het CB systeem. Er zijn veel mogelijkheden, maar het zal nog wat tijd nemen voor we optimaal van CB gebruik maken. 

Wat Zout betreft, is de redactie heel blij met de uitbreiding met twee leden, nl Timon en Rosanne. We zijn steeds bezig om alles rondom Zout zo eigentijds en toegankelijk als mogelijk aan te passen. Deze visie punten zijn ook opgenomen in de plannen voor dit jaar. Onder andere willen we graag  een themanummer maken met een gastredactie rondom het onderwerp Open Kerk. 

De website is nu voorzien van een goede Privacy Verklaring en een melding dat er cookies worden gebruikt. Deze verklaring ondertekenen mensen ook bij inschrijven voor Churchbook. De laatste nieuwsbrief van de teams heeft een plaats op de site gekregen ( en nu dus deze)  en we werken nog aan het actualiseren van een aantal foto’s. Er komt ook een plek op de site waar mensen zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief/mededelingen. 

Financieel: Er is een goede inhaalslag gemaakt om het tekort op de begroting van 2019 te verkleinen. Financieel overzicht volgt. 

Districtsvergadering. Deze is op 3 en 4 april en zal in onze kerk worden gehouden. De eerste bijeenkomst voor de organisatie van de DV is geweest en er is al een uitgebreide taakverdeling gemaakt.  

 telescope 122960 1280Visieteam. Voorzitter Daniel Koper

Het visiteam heeft het afgelopen kwartaal zich kunnen richten op een aantal thema’s die gaan over de lange termijn en het geheel van de gemeente. Zo hebben we ons tijdens één avond helemaal gericht op de missie en visie en op de stand van zaken op dit moment. 

Verder hebben we nagedacht over een nieuwe opzet van de jaarvergadering en de moties/resoluties die we daarin willen inbrengen en hebben we een voorstel gedaan voor de kaders van het project Open kerk. 

Andere taken waar we als visieteam mee bezig zijn geweest zijn het voorbereiden van de KR vergaderingen en de KR dag in november. Het zicht houden op de financiën van de gemeente en in het bijzonder de financiën van de renovatie. Leden van het visieteam ondersteunen ook soms de voorgangers bv in het voeren van gesprekken met gemeenteleden.

Komend kwartaal zullen we ons verder gaan richten op het uitwerken van de benoemde prioriteiten voor 2020 en zullen we het project Open kerk ondersteunen waar dit nodig is. Ook het laatste deel van de renovatie hopen we komend jaar verder uit te werken en deels tot uitvoer te (laten) brengen in samenwerking met de door de kerkenraad vrijgestelde projectleider

 fb77f2b4 f705 4f10 9013 8bd019251374Team Educatie/Small groups. Voorzitters pastor Daniel Koper en pastor Clementine Koper

Vanuit het Small group werk is in het 4e kwartaal weer een ontmoetingsavond geweest voor de Small group leiders. Deze avonden zijn in het 2e en 3e kwartaal niet geweest ivm de renovatie. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen om komend voorjaar een speciale Small group aan te bieden, namelijk de Mariagge Course! Komende tijd hopen we hier meer over te kunnen delen. Verder hebben we het verlangen dat ook komend jaar er weer meerdere thematische (tijdelijke) Small groups kunnen starten. Als u hier ideeën over heeft, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Verder valt onder Educatie het volwassenonderwijs. Dit wordt op dit moment deels ingevuld vanuit de tijdelijke Small groups. Zo is er in 2019 een Small group Parenting course geweest (voor ouders van kinderen tot 12 jaar) . Daarnaast hopen we komend jaar verder na te denken op welke wijze we ook ander volwassenonderwijs kunnen aanbieden.
Binnen het kinderwerk ervaren we op dit moment grote zegen . Het aantal kinderen van 0 tot 12 die wekelijks de kindernevendienst bezoeken ligt iedere week rond de 25 kinderen! Daar zijn we enorm dankbaar voor! Er blijft nog wel behoefte aan gemotiveerde kinderwerkers.   8b3b5025 6dd4 43f2 b87d 7971773476a8NJI. Voorzitters John en Prisca Harinck. 

 Het tienerwerk valt op dit moment onder het team Educatie, maar het plan is om dit komend jaar weer een zelfstandig team te laten zijn. Het tienerwerk staat de afgelopen 1,5 jaar op een laag pitje. Onze tienerwerkers John en Prisca zijn tijdelijk aangesloten bij het NJI team in Zaanstad evenals tiener Jouke. We hebben een groot verlangen om komend jaar te bouwen aan tienerwerk binnen onze eigen gemeente. Er wordt op dit moment volop nagedacht op welke wijze we hier invulling aan gaan geven.

849fdb14 6743 4b8b 97c5 dc3b6b0d7cb5Team Netwerk. Interim voorzitter pastor Daniel Koper. 

Het Netwerkteam heeft afgelopen najaar weer een training kunnen geven aan vier gemeenteleden/bezoekers en twee gasten vanuit een andere gemeente. De training is weer positief ontvangen! Inmiddels is een deel van de z.g. raadgeversgesprekken al geweest en zullen de resterende gesprekken op korte termijn gehouden worden. 

Komend voorjaar zijn we voornemens om in elk geval weer één en het liefst twee nieuwe trainingen aan te bieden.

 

 

c0c2b8c5 c784 470b a2ad f054d4dccaa7 Team Facilitair.  Voorzitter Ron Dolfing. 

Het moge duidelijk zijn dat facilitair zich het afgelopen half jaar intensief heeft ingezet voor de renovatie van ons gebouw. Het resultaat mag er zijn. Daar zijn we dankbaar voor.

Nog steeds vinden er werkzaamheden plaats die het gevolg zijn van de renovatie, onze klusgroep is daar nog steeds druk mee. Daarnaast spelen natuurlijk nog de dingen die gewoon doorgaan, onze energievoorziening b.v. We hebben het afgelopen jaar zo’n 2200 Kw/h meer opgewekt dan ons verbruik, dankzij onze zonnepanelen. 

Het inruimen van de spullen uit de opslagcontainer en vooral het afstoten van de spullen welke niet meer gebruikt worden of waar geen plaats meer voor is, is het volgende project wat binnenkort van start gaat.

De parkeerplaats is uitgebreid en in gebruik, dus de investering die daar aan besteed is wordt nu stukje voor stukje terugbetaald.

Plannen worden gemaakt over de herinrichting van onze entree.

De tuin direct achter ons gebouw heeft een metamorfose ondergaan en kunnen we al enige tijd van genieten dankzij onze tuingroep die wekelijks onderhoud pleegt.

Onze zgn. evenementengroep heeft zich al menig keer van hun beste kant laten zien in de activiteiten/evenementen in ons gebouw. Zij verzorgen nl. de catering en aankleding van de te gebruiken ruimten in ons kerkgebouw. Zij nemen ook initiatieven voor nieuwe activiteiten. Daar hoort u t.z.t. meer over.

Tot slot hecht ik er belang aan te zeggen dat ik enorm dankbaar en trots ben, op de genoemde groepen, die zich intensief inzetten voor het welzijn van ons allen.

 c1caddb7 f57e 4662 bb36 ba37398348e8Team Outreach. Interim voorzitter pastor Clementine Koper. 

Met team Outreach zijn we afgelopen kwartaal druk bezig geweest met de uitzending van Auke Hendriks en op dit moment zijn we bezig met de plannen voor Open Kerk.
We hebben voor Auke de taarten-bak-actie op touw gezet en hebben hulp aangeboden om een financieel netwerk op te bouwen. Eind vorig jaar hebben we Auke mogen uitzenden.We houden nu contact met hem en geven gebedspunten door vanuit zijn nieuwsbrief.

Nadat we een aantal keer hebben gebrainstormd zijn we naar verschillende mensen in de gemeente gegaan om mee te denken over het concept ‘Open Kerk”. Hier waren zoveel verschillende ideeën voor en enthousiasme over dat we het breder wilden trekken dan bijvoorbeeld alleen de diaconale commissie. Het visieteam en de kerkenraad zijn ook enthousiast over de plannen voor Open Kerk. De eerste vergadering die we met het Open Kerk team hebben gehad ging voornamelijk over de randvoorwaarden die nodig zijn om op een goede manier de kerk door de weeks open te hebben en hoe we de gemeente kunnen enthousiasmeren om mee te doen met het concept. Er ligt nu een plan klaar om in februari een Open Kerk dienst te houden waarin het team de gemeente uitnodigt om samen Open Kerk te dragen. Ieder op zijn of haar eigen manier, door gebed of door een activiteit te organiseren, of door er simpelweg te zijn met een kop koffie. Er zijn zoveel mogelijkheden met Open Kerk. Het team Open Kerk bestaat nu uit: Bernadine den Hertog, Ton Broek, Gina Wijsman, Daphne Urbanus en Clementine Koper. We zoeken naar een goede verdeling in het team. We zien uit naar de dienst en hoe Open Kerk zich gaat ontwikkelen.


Daarnaast zijn de jaarlijks terugkerende collectes voor Albastenfonds en Wereld Evangelisatie Fonds  ingepland. We zullen daar weer de nodige aandacht aan besteden.

   zorgTeam Zorg. Voorzitter Jan Boendermaker

Binnen het Team Zorg was de meest opvallende en inspannende activiteit 
de verhuizing van Annie Arentzen naar haar nieuwe appartement. Annie nam 
begin december 2019 het besluit om ja te zeggen tegen het appartement. 
Bij het schrijven van dit stukje is de klus bijna geklaard. De hele 
operatie: het opknappen van het nieuwe appartement, het inpakken van de 
spullen van Annie in dozen, de verhuizing zelf en het opleveringsklaar 
maken van de oude woonruimte (afvoeren en schoonmaken) is in nauwe 
samenwerking gedaan met de klusclub en andere vrijwilligers. Een grote 
operatie. Maar mooi om dit voor Annie te doen en dit samen met andere 
groepen in de kerk te doen. Het diaconale team had dit nooit alleen 
kunnen doen!

 

Cookie beleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.