Thema 2018

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,

want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.

 

Psalm 25: 4-5

Op deze pagina van de zending:
de missie van het Werk en Getuigenis team in 2017 naar Roemenie en Wat is zending eigenlijk

Interiew met Anneke Nicolai over haar ervaringen met het Werk en Getuigenisteam 2017.

 

WGteam2017.jpg

 

Op 17 oktober dit jaar vertrok vanaf Schiphol het Werk en Getuigenis team (W&Gteam) van onze landelijke kerk naar Armenië. Vanuit Haarlem ging Anneke Nicolai mee. In onderstaand verslag van een interview met haar leest u een en ander over haar belevenissen.

Het praktische doel van de reis was de gemeente in Yerevan te ondersteunen bij het opbouwen en afwerken van de nieuwe kerkzaal. Deze bevindt zich in de kelderruimte van het door de gemeente onlangs aangekochte gebouw.

Anneke, waarom wilde je eigenlijk mee met het W&G team ?

Om verschillende redenen, eigenlijk. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in andere culturen, maar had ook een verlangen naar een ontmoeting met de broeders en zusters die daar leven. Door mijn voorzitterschap van de DNMI ( District Nazarene Ministries International) heb ik dan ook contact met Nazareners in andere plaatsen op de wereld. Zo ook in Armenië. Daarnaast heeft Armenië mijn warme belangstelling omdat mijn schoondochter Armeense is. Al deze zaken maakten dat ik graag eens de praktijk van het meedraaien in een W&G team wilde ondervinden en zodoende de stap heb gezet en me aangemeld.

Wat was precies de bedoeling dat er gedaan zou worden?

Vorig jaar is tijdens de DNMI Conventie gekozen voor het W&G project in Armenië.  Aanvankelijk was het de bedoeling om in Armenië aan drie projecten te werken in drie verschillende plaatsen. Maar toen de gemeente in Yerevan een grote gift kreeg waardoor dit pand aangekocht kon worden en er maar weinig aanmeldingen waren voor een W&G team, is alleen het project in Yerevan overgebleven.  In de kelder van dat pand is namelijk een zaal, die verbouwd moest worden tot kerkzaal. Dit hield onder meer in: Isolatie tegen wand en afwerken met gipsplaten, maar er is meer gedaan.

Elektriciteit aangelegd, een podium gemaakt. Verder zijn allerlei andere voorzieningen in het huis zelf nog gerealiseerd o.a. in de badkamers. Een ruimte achter de kerkzaal die helemaal vol stond met spullen is opgeruimd en kasten zijn heringericht.  WG2017kelder.jpgWG2017kelderklaar.jpg

 

 

Uit hoeveel mensen bestond het team?

Zeven, waaronder één echtpaar: vijf mannen en twee vrouwen.

Wim en Corrie Hoeksema en Ben Haisma uit Zaanstad en Alex de Koning met zijn vader Rob de Koning en Urjan Jongeneel uit de Hoekse Waard en ikzelf uit Haarlem.

Hoe verliep de samenwerking, onderling en met de mensen daar?

We konden alles goed overleggen en ook goed samenwerken. We hadden zo onze eigen taken. De mannen waren vooral bezig met “de klus”.


WG2017 samenwerk.jpg 

Corry en ik verleenden hand en spandiensten en pakten allerlei andere klussen in het huis op. Daarnaast zorgden wij voor de dagelijkse boodschappen en het ontbijt. En haalden zaken die nodig waren voor sommige klusjes in de stad bij verschillende winkels.


Zelf was ik, naast het zoveel mogelijk meewerken met de klussen, ook coördinerend bezig. Wat vooral overleg betekende met de leiding van de gemeente over geld, tijden, uitstapjes e.d. Zij deden veel voor ons. Als er verder weg iets gehaald moest worden zorgden zij voor vervoer. De vrouwen uit de gemeente zorgden elke dag voor de lunch en het avondeten. Ook de jeugd van de gemeente heeft dit een keer gedaan.

Wat vond je het fijnst, wat het lastigste?

Contacten met de mensen daar, ervaren dat je met elkaar juist door de Geest met elkaar verbonden bent, dat vond ik het fijnste om mee te maken. Dat je daardoor eigenlijk elkaar al kent. Het is een soort wederzijds geven, want op onze beurt ontvingen wij ook veel van de mensen uit de gemeente. Dit wederzijds geven en ontvangen was mooi om mee te maken. Er werd heel goed voor ons gezorgd.


We zijn ook op bezoek geweest bij mensen in Akhuryan en Malarik die meededen aan het ‘ kippen en schapen’ project. Dit project in Armenië is nav het 100jarig bestaan van de NMI wereldwijd door de Nederlandse gemeente’s gesponsord en houdt in dat mensen een stel kippen of schapen kunnen krijgen. Met de juiste aanpak kunnen de kippen en schapen een bron van inkomsten worden en dat was bij sommige mensen ook het geval. Dit was erg goed om met eigen ogen te kunnen zien.WG2017schapen.jpg

Verder zijn de Armeniërs erg vrijgevig, ze willen je graag verwennen met eten en toveren overal wel cadeautjes tevoorschijn.

Lastig was dat sommige klusjes niet bepaald fijn waren om te doen, maar het geeft dan wel weer voldoening omdat het wel de moeite waard is.


Ook ben ik even ziek ben geweest.  Meerdere mensen van het team zijn een dag of soms ook langer echt ziek geweest. Bij mij duurde het gelukkig maar kort ewas ik snel weer beter.

Lastig, maar dan in andere zin, was ook het Indrukwekkende bezoek aan het genocide museum. Wat het Armeense volk destijds is aangedaan is soms te erg om onder ogen te zien.


 WG2017herdenking.jpg

Het lijden van Armenië in die tijd heeft tot op de dag van vandaag invloed op de bevolking in allerlei aspecten. Ook in de gemeente in Yerevan zijn mensen wiens voorouders als enige van een hele familie zijn overgebleven. Daarvan zijn een aantal destijds gevlucht naar Syrië, maar hun kinderen en kleinkinderen vluchten nu weer naar Armenië. Dit was ook echt een onderwerp van gesprek. Persoonlijk vind ik het heel erg dat onze eigen regering de genocide nog steeds niet heeft erkend.

Wat neem je mee als belangrijkste ervaring?

Het was bijzonder om te merken dat door Gods Geest mensen als een familie gaan functioneren. Dat mensen elkaar aanvullen. Het aantal mensen, hoewel weinig, klopte. Het was precies het goede aantal bleek aldaar. De dankbaarheid van de mensen daar is ook een mooie herinnering.

Ook bijzonder dat je je, zo ver van huis, toch vrij snel ‘ thuis’ kan voelen en op je gemak bent, juist omdat je de andere mensen met wie je omgaat en samenwerkt in feite nauwelijks kent.


De mensen in de gemeente waren oprecht in geïnteresseerd in mijn Armeense schoondochter en half Armeense kleinzoon. Deze Armeense verbinding schept een bijzondere band en daardoor neem ik Armenië

blijvend mee in mijn hart.

WG2017ervaring.jpg

Waarom zou iemand mee moeten gaan met W&G team en waarom niet?

Mee gaan en mee werken in een W&G team is een goed middel om je blik te verruimen en andere culturen te ervaren, om te zien en mee te maken hoe mensen in andere landen leven. Soms hebben we bepaalde vooroordelen en ideeën over (mensen in) een andere cultuur. Door de contacten met mensen in andere gemeentes kun je heel concreet ervaren dat we allemaal, dus wereldwijd, gewoon mensen zijn, door God gemaakt en geliefd. En vallen de onderlinge grenzen weg en wordt je verrijkt juist door een andere kijk en andere gewoontes.


WG2017teamrelax.jpg

Als rijke westerlingen hebben we ook een verantwoordelijkheid naar onze broeders en zusters die het financieel minder goed hebben. Daarentegen is het idee van het W&G breder dan alleen een klus komen klaren en geld geven; de klus doe je samen. De gewone dagelijkse contacten zijn minstens zo belangrijk, omdat je daarmee bevestigd dat je door God met elkaar verbonden bent.  Een W&G reis is een dienende reis, je dient de mensen in de gemeente’s, maar ook je eigen teamleden.


Heb je veel moeite om je aan te passen en vergt het leven in een nauw verbonden groep te veel van je, dan kun je misschien beter een andere manier zoeken om je steentje bij te dragen.

Anneke vertelt verder nog dat er in Armenië nog genoeg werk ligt voor eventuele volgende W&G teams. Het is haar wens dat er op korte termijn nog gewerkt kan worden aan een aantal projecten.

Duidelijk is te merken dat ze enthousiast is over haar tijd in Yerevan en dat Armenië, samen met een aardig aantal inwoners een grote plek in haar hart hebben ingenomen. 


Zending in onze kerk

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij (Jezus) gedaan.' (naar Mat. 25:35-40, NBV)   

 
De bijbel roept ons op om hulp te bieden aan mensen in nood, ook buiten de grenzen van ons land. Wij steunen daarom het internationaal zendingswerk (NMI) op verschillende manieren...
 

missie4

Missie Zuidoost

Vanaf 1 maart 2016 zijn Jan en Ruth de Haan uitgezonden door de Kerk van de Nazarener om opbouwwerk te gaan doen in Amsterdam Zuidoost.
Als je op de hoogte wilt blijven van hun ervaringen kun je hun facebook pagina bezoeken... 
 

alabaster2

Albastenfonds

In februari en september halen we een collecte op voor het Albastenfonds. Met het ingezamelde geld worden wereldwijd grond en gebouwen gekocht. Het volledige bedrag van het ingezamelde geld gaat naar de bouw van kerken, scholen, medische faciliteiten, en huizen voor zendelingen en nationale arbeiders.

WEF1

Wereld Evangelisatiefonds

In april (Pasen) en november (Dankdag) collecteren we voor het Wereld Evangelisatie Fonds. Dit doen we samen met alle kerken van de Nazarener, wereldwijd. Met het geld worden o.a. reiskosten, salarissen en pensioenen van zendelingen bekostigd, maar ook kosten van visa en paspoorten, verzekeringen, taalstudies, onderhoud en verbouwingen van kerken, scholen en ziekenhuizen, pachtkosten, renten, etc.

NCM

Nazarene Compassionate Ministries (NCM)

De NCM biedt financiële hulp bij (natuur)rampen, zoals de aardbevingen op Haïti en Japan en hongersnoden, zoals in de Hoorn van Afrika. Ook wordt er financieel bijgestaan om structurele verbeteringen tot stand te brengen in de leefomstandigheden van mensen, zoals in gebieden waar men een dergelijke ramp hebben overleefd.

KAP

Kinder Adoptie Plan

Het Kinder Adoptie Plan (KAP) is een financieel adoptieplan dat wereldwijd kansarme kinderen sponsort met voedsel en onderwijs. Meer informatie op www.kinderadoptieplan.nazarene.nl.
 

 

Als gemeente organiseren we Minimaal één keer per jaar een zendingsdienst, waarin diverse aspecten van de zending onder de aandacht worden gebracht. In voorgaande jaren hebben we bijvoorbeeld aandacht besteed aan de vervolgde kerk, zending via moderne media en de Michacampagne. Verder geven we regelmatig informatie en onderhouden we contacten met zendelingen.

Zending leeft in alle leeftijdsgroepen, zelfs bij de kinderen. Onze kinderen hebben een eigen collecte. Deze collecte komt ten goede aan gezinnen in Afrika die voor weeskinderen zorgen. Deze gezinnen ontvangen o.a. dieren die voor melk, eieren en/of vlees zorgen en waarmee gefokt kan worden. Het is een van de projecten van NCM.

U kunt ook bijdragen aan het internationale zendingswerk; door gebed, een gift of door misschien zélf het zendingsveld in te gaan.
 

Wilt u gebedspunten voor internationale zending ontvangen? Stuur dan een bericht naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Giften kunt u overmaken op rekeningnummer van de Kerk van de Nazarener Haarlem o.v.v. NMI en het doel:

  • NL38INGB0000793087 (ING) 
  • of NL46RABO0306984245 (Rabobank)

 
Meer informatie over het zendingswerk van de Kerk van de Nazarener kunt u lezen op:

 
U kunt ook mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.